Salux-Project.eu

Salux-Project.eu

Salux Project
Banner 2

O SALUXU

SALUX – EVROPSKO OMREŽJE, KATEREGA CILJ JE ZMANJŠATI VSEBNOST MAŠČOBE (NASIČENIH IN TRANS MAŠČOBNIH KISLIN), SLADKORJA IN SOLI V ŽIVILSKIH IZDELKIH. UGOTAVLJANJE IN IZMENJAVA DOBRIH PRAKS IZ TEHNOLOŠKIH IN EKONOMSKIH VIDIKOV IN IZBOLJŠAVE V MAJHNIH IN SREDNJIH PODJETJIH.

Namen SALUX projekta je vzpodbujati reformulacijo živilskih izdelkov za bolj zdravo življenje potrošnikov oz. zmanjševanje pogostnosti kroničnih bolezni in zdravstvenih težav povezanih s prehrano. V tesnem sodelovanju z srednjimi in majhnimi podjetji, združenji prehrambene industrije, zvezami potrošnikov, vladnimi in nevladnimi organizacijami želimo izboljšati prehrano prebivalstva. Aktivnosti bodo večinoma potekale v 11 evropskih državah – partnerjih v projektu: Italija, Finska, Litva, Bolgarija, nemčija, Romunija, Velika Britanija, Francija, Slovenija, Avstrija, Madžarska in Španija.

 

Več kot polovica odraslih in kar 30 % (22 milijonov) otrok v EU je predebelih  in to število otrok narašča za približno 400.000 letno.  Debelost prispeva kar k šestim od sedmih vodilnih rizičnim faktorjem za zdravstvene tegobe v EU. Previsok dnevni vnos energije (s hrano), sedeči življenski slog in premalo fizične aktivnosti so jedro problema. V EU zaradi debelosti porabimo 7% proračuna za zdravstvo in v prihodnjosti bo ta delež še naraščal. V zadnjih letih, so spremembe v prehrani, življenjskem slogu kronične nenalezljivih bolezni (NCD) (debelost, diabetes, bolezni srca in ožilja, visok krvni tlak), vedno bolj pomembni vzroki invalidnosti in prezgodnje smrti ter dodatno bremenijo že preveč obremenjene nacionalne zdravstvene proračune. Prehrana prihaja v ospredje kot pomemben dejavnik pri kroničnih boleznih. Vedno več je znanstvenih dokazov, da imajo spremembe v prehrani dolgoročne učinke na zdravje, tako pozitivne kot negativne.

 

Salux Projekt je bil predložen v okviru razpisa za zbiranje predlogov 2010 Izvršilne agencije za zdravje in potrošnike, zato je povsem v skladu s strategijami EU na področju prehrane in izboljšanja prehranskih izdelkov. Zlasti spodbuja in podpira izvajanje vsebine zapisane v »beli knjigi o Evropski strategiji glede prehrane, prekomerne telesne teže in debelosti ", ki zahteva vključevanje različnih akterjev v boju z epidemijo debelosti. Poleg tega WHO za  Evropo v "globalni strategiji o prehrani, telesni dejavnosti in zdravju" spoznavajo vse večjo obremenitev NCD  ter prosi države članice EU razvijejo globalno strategijo in za varovanje zdravja in zmanjševanje bolezni in smrti zaradi nezdrave prehrane in telesne neaktivnosti.

 

Salux ugotavlja, da ima zasebni sektor pomembno vlogo pri razvoju zdrave ponudbe za potrošnike in da jim omogoči odločitev za zdrav način življenja: njihovo delovanje mora dopolnjevati vladno politiko ter zakonodajo na evropski in nacionalni ravni. Poleg tega zasebni akterji, ki delujejo v različnih državah članicah, kot tudi veliki akterji iz te panoge, imajo velike možnosti  za nadaljnje ukrepanje in razvoj usklajenega pristopa do potrošnikov po vsej EU. Salux si bo prizadeval, da bodo možnost izbire zdrave prehrane na voljo in dostopna potrošnikom po vsej EU. Pomagal bo živilski industriji  (od proizvajalcev do prodajalcev na drobno) pri sprejemanju izboljšav na tem področju.

Na podlagi teh ugotovitev so Salusovi cilji: analizirati opredelitve v okviru EU, promovirati izmenjavo najboljših praks, zlasti med novimi državami članicami EU na področju zmanjšanja vsebnosti maščob, nasičenih in trans maščobnih kislin, soli in sladkorja v živilskih izdelkih;  nadalje pomagati MSP pri izboljšavah  izdelanih živilskih izdelkov ter izvesti analizo stroškovne učinkovitosti teh aktivnosti;  vzpostavitev prve evropske klirinške hiše za mala in srednja podjetja ter potrošnike na področju zdrave prehrane.

Delovni načrt projekta je bil oblikovan na podlagi teh ciljev in vključuje naslednje dejavnosti:

 • Analiza lokalnih vsebin, ki temeljijo na študiju literature o pravilih, zakonih in regulativah o preoblikovanju živilskih izdelkov, kar zadeva zmanjšanje soli, sladkorja in maščob;  o tehnoloških / gospodarskih ovirah in kulturnih vrednotah na področju prehrane v sodelujočih državah.

• Ugotavljanje in izmenjava dobrih praks in izkušenj na področju preoblikovanja prehranskih izdelkov po vsej EU, za povečanje znanja o učinkovitih metodah potrjenih na drugih področjih ter prenos informacij in podatkov za MSP, vladne  in nevladne organizacije iz novih članic EU, držav članic in držav kandidatk.

• Organizacija pomoči pri preoblikovanje živilskih izdelkov  malim in srednjim podjetjem, da ocenijo vpliv programov in politik ter za oceno tehničnih in ekonomskih vidikov preoblikovanja hrane.

 • Analiza gospodarnosti (CEA), večjih preoblikovanj  izdelkov, za potrebe malih in srednjih podjetij, skozi model za oceno stroškov, skladnost s predpisi in koristi za mala in srednja podjetja.

 • vzpostavitev evropske klirinške hiše za preoblikovanje hrane za mala in srednja podjetja  agroživilskega sektorja in potrošnike, ki bo nudila vse ustrezne informacije ter krepila povezovanje med obstoječimi strokovnimi centri in podatkovnimi bazami.

 

 SALUX razpolaga s kompleksnim projektnim vodenjem in ocenjevalno shemo, da bi zagotovili čim bolj uspešno izvajanje projekta in vplival na lokalna okolja in na ravni EU. Dejavnosti razširjanja rezultatov predvidevajo tudi za širjenje informacij za širše krog uporabnikov.

VUOI AVERE INFORMAZIONI sul nostro progetto?

Compila i campi sottostanti e ti invieremo entro 1 minuto una e-mail con la brochure del progetto

Hai Qualche Richiesta Particolare?
(Lascia il tuo telefono e compila il box se vuoi più info - facoltativo)
privacy
Privacy: i dati personali comunicati con il presente modulo sono trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/03, n. 196 "Codice in materia in materia di protezione dei dati personali", e verranno utilizzati esclusivamente per l'erogazione dei servizi richiesti. Tali dati non verranno comunicati a terzi per alcun motivo.
Login Area

Salux © 2012-2013