Salux-Project.eu

Salux-Project.eu

Salux Project
Banner 2

O IZBOLJŠAVAH ŽIVIL

  • Cilji:

Ovrednotiti vpliv programov in politike na zmanjšanje nasičenih in trans maščob, soli in sladkorja v živilih. Spremljanje bo osredotočeno na tehnične in ekonomske vidike izboljševanja hrane z vspostavitvijo vhodnih, razvojnih in končnih kazalnikov med predstavniki malih in srednjih podjetij (MSP). WP bo podpiral analize izvajanja Bele knjige, ki zajema Evropsko strategijo glede prehrane, prekomerne teže in z debelostjo povezanih zdravstvenih vprašanjih.

  • Obdobje izvajanja: M 6 – M 18

 

  • WP opis:

WP aktivnosti bodo pomagale pri oblikovanju boljšega razumevanja vprašanj predstavnikov MSP in skrbele za zmanjšanje soli, nasičenih maščob, trans maščob in sladkorja v predelani hrani. Predstavnikom MSP bodo ponudili priložnost, da predstavi  svoja stališča v pisni obliki in na javnih srečanjih v sodelujočih državah.

Na srečanje predstavnikov MSP bo poslano vsaj 1000 povabil.

Povratne informacije v obliki vprašalnika bodo objavljene na spletni strani SALUX-a.

Vprašalnik bo zajemal ključne informacije, ki jih je projekt zastavil v začetni fazi svojega dela in iz katerih se bo razvidno:

- Kaj se naredi za zmanjšanje ravni soli, nasičenih maščob, trans maščob in sladkorja?

- Kateri problemi se pojavljajo?

- Kakšne so možne posledice zmanjšanja soli, nasičenih maščob, trans maščob in sladkorja?

- Katere alternative obstajajo?

- V kolikšnem času bi prišlo do zmanšanja/eliminacije soli, nasičenih maščob, trans maščob in sladkorja v produktih?

 

Da se zagotovi povratne informacije, bodo povabljeni predstavniki prehrambene industrije, trgovci, proizvajalci soli, nasičenih maščob, trans maščob in sladkorja.

 

SALUX projekt bo sprožil posvetovanje z znanstveniki in strokovnjaki ne le iz sodelujočih držav, temveč tudi iz EU in izven EU.

 

WP vodja in njegova vloga: BOKU

V sodelovanju s TECNOGRANDA, ki je zadolžen za koordinacijo SALUX, bo BOKU v vprašalniku opredelil vhodne, razvojne in končne kazalnike za dosego kvalitetne analize MSP koncerna.

BOKU bo pripravil javni razpis za povabilo k sodelovanju v MSP in pripravil enoten vprašalnik, ki bo objavljen na spletni strani SALUX-a.

Te zadeve bodo predstavljene projektnim partnerjem, ki jih bodo potrdile.

Nato bodo vabila in vpašalnik prevedena v jezike, kjer projekt poteka. BOKU bo zbiral vse prevedene verzije in jih poslal na ISES, ki jih bo nato objavil na spletni strani SALUX-a.

Vprašalnik bo le na spletni strani.

Poleg tega bosta Tecnogranda in Boku povabila k sodelovanju znanstvenike. Definirala bosta:

Kako bodo izbrani? Koliko? Kakšna je njihova vloga? Itd.

BOKU bo določil datum za predložitev  zbranih podatkov.

Po prejetju vseh informacij s strani partnerjev (vključno s svojimi informacijami) in strokovnjakov, bo BOKU izdala skupno poročilo Report about the Follow-up of the food reformulation (v angleščini).

Poročilo bo predstavljeno partnerjem na tretjem SALUX seminarju na Madžarskem (M 30). Nato je predvidena širitev kot jo določa Širitveni načrt (WP 2).

 

 

  • Vključeni partnerji in njihova vloga:

TECNOGRANDA; SFVS; CANRI; UHOH; CCFRA; IBA; TUB.LMBT; AGRO-HALL; Jata – Emona; CBHU; MTT; CODACONS; UIB; ISES

Vsi partnerji bodo sodelovali na Skype konferencah za potrditev metodologije, ki jo predlaga BOKU.

Vsi partnerji bodo sodelovali z WP vodjo, ki pripravi prevod vabila in vprašalnika .

Vsi partnerji bodo poslali vabila vsaj 100 predstavnikom MSP.

S tem pismom bodo prosili predstavnike MSP ,da izpolnejo vprašalnik na spletni strani SALUX-a.

Vsak partner bo moral spremljati sodelovanje povabljenih predstavnikov MSP in  zbrati minimalno 67 vprašalnikov (skupno število zbranih vprašalnikov ne sme biti manjši od 1.000).

Podatki, pridobljeni iz izpolnjenih vprašalnikov, bodo obdelani po BOKU smernicah in bodo predloženi WP vodji.

Podatki bodo obdelani v angleškem jeziku.

Skupno poročilo bo izdano v angleščini, katerega  bodo  vsi projektni partnerji prevedli v svoj jezik in ga poslali lokalnim združenjem, kot je zapisano v Širitvenem načrtu (WP 2).

Vsi partnerji bodo predstavnikom MSP promovirali izboljšane živilske proizvode (poseben cilj 4).

VUOI AVERE INFORMAZIONI sul nostro progetto?

Compila i campi sottostanti e ti invieremo entro 1 minuto una e-mail con la brochure del progetto

Hai Qualche Richiesta Particolare?
(Lascia il tuo telefono e compila il box se vuoi più info - facoltativo)
privacy
Privacy: i dati personali comunicati con il presente modulo sono trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/03, n. 196 "Codice in materia in materia di protezione dei dati personali", e verranno utilizzati esclusivamente per l'erogazione dei servizi richiesti. Tali dati non verranno comunicati a terzi per alcun motivo.
Login Area

Salux © 2012-2013