Salux-Project.eu

Salux-Project.eu

Salux Project
Banner 2

EVROPSKA KLIRINŠKA HIŠA

  • Cilji:

Ustanovitev klirinške hiše (strokovno telo) za izboljšanje hrane in njeno označevanje, ki bi zbirala usterzne informacije in ustanovila mrežo med obstoječimi strokovnimi centri  (ustanovami)in bazami podatkov.

  • Obdobje izvajanja: M 10 – M 36

  • WP opis:

Evropska Clearing House za mala in srednja kmetijsko-živilska podjetja  in potrošnike bo orodje za podporo EU v boju proti nenalezljivim boleznim. Povezovala bo vse interesne skupine in se osredotočila na teme povezane s izboljševanjem hrane in ozaveščanju potrošnikov. Uporabnike bo seznanila z usterznimi informacijami, povečala mrežo med obstoječimi strokovnimi centri, spletnimi stranmi, bazami podatkov in zbirala ustrezne informacije o projektnih vprašanjih.

Clearing House bo gostil specializiran Forum, na katerem se bo razpravljalo o: pobudah, politiki in programih, katerih cilj je izboljšava hrane; poznavanju povezave med povečanim zaužitjem energetsko goste hrane, hranilno revnih živil z visoko vsebnostjo maščobe, sladkorjev, soli ter zdravjem; učinkovitosti in stroških analize pri  zmanjšanju vsebnosti maščob, sladkorja in soli ter kako vrednotiti in nadzorovati industrijo.

Forum bo vključeval akademike, strokovnjake iz Ministerstva za zdravje, predstavnike iz prehrambene industrije, gostince, strokovna združenja in nevladne organizacije (NVO).

Vsebina bo implementirana v klirinški hiši v skladu z naslednjimi kriteriji:

- objavljena v zadnjih 5 letih

-  Znanstveno potrjene vsebine objavljene v strokovno preglednih člankih v zdravstvenih ali družbenih vedah .

- ciljna skupina

- geografsko območje.

 

 

 

Usmeritvena struktura:

- Osnovna struktura bo določena  v tesnem sodelovanju s testno skupino: teme, ciljne skupine in regije.

- specifična podstruktura bo določena s strani upravnega odbora SALUX.

-Usmeritev bo prilagodljiva.

- Podusmeritev bo povezana s temo, regijo in ciljnimi skupinami, ki jih uporabnik izbere, ko je izbran material.

-Dober iskalnik

- Vsi projektni jeziki. Vrsta podatkov, ki bo obsegala clearinghouse dokumente, poročila, predstavitve, povezave, plakate, slike, brošure in letake. 

- Ključna bo promocija.

 

 

 

  • WP vodja in njegova vloga:ISES

ISES bo zadolžen za oblikovanje Clearing House platforme in objavo na spletu. ISES bo moral upoštevati že opredeljena navodila o vsebini  in usmeritveni strukturi (opisano zgoraj).

Še več, na 2. srečanju v Parizu (M 20) bo projektni konzorcij identificiral in ocenil niz kazalnikov, ki jih morajo upoštevati  vsi partnerji za preverjanje vsebine, ki jo določa klirinška hiša.

 

ISES bo dal navodila projektnim partnerjem za zbiranje lokalnih informacij in preskrbel besedila, ki jih je potrebno prevesti.

 

ISES bo spremljala redno posodabljanje podatkov v klirinški hiši, tudi po koncu projekta.

ISES bo oblikoval promocijsko strategijo za spodbujanje ciljnih skupin, da se posvetujejo s  klirinško hišo in sodelujejo v Forumu. ISES bo v sodelovanju s projektnimi partnerji zagotovila pošiljanje vsaj 1000 povabil k ciljnim združenjem.

Vsak partner bo imenoval odgovorno osebo, ki bo upravljala Forum in posodabljala vsebino klirinške hiše v nacionalnem jeziku.

ISES bo izdelala trajnostni načrt za vzdrževanje klirinške hiše

Začela bo postopek za izbiro sponzorjev, ki bodo zagotovili dodatna finančna sredstva.

  • Vključeni partnerji in njihova vloga:

TECNOGRANDA; SFVS; CANRI; UHOH; IBA; CCFRA; TUB.LMBT; AGRO-HALL; Jata – Emona; BOKU; CBHU; MTT; CODACONS; UIB

 

 

Vsak partner bo odgovoren za prevod besedila v njihov jezik, preverjanje in posodabljanje klirinške hiše.

Odgovorni za klirinško hišo za vsako državo bodo:

• Bulgarian: CANRI

• English: Campden Technology LTD

• Finnish: MTT

• French: Agro-Hall

• German: TUB.LMBT

• Hungarian: CBHU

• Italian: Tecnogranda

• Lithuanian: SFVS

• Romanian: IBA

• Slovenian: Jata-Emona

• Spanish: UIB

 

Vsi partnerji (vključno ISES)bodo vključili digitalno platformo v svojo uradno spletno stran.

Vsi partnerji bodo sledili promocijski strategiji ISES, zagotavljali pošiljanje vsaj  67 povabil ciljnim združenjem za sodelovanje v klirinški hiši.

Vsi partnerji bodo sodelovali z ISES pri prepoznavanju lokalnih sponzorjev za zagotovitev trajnosti klirinške hišen po koncu financiranja s strani ES.

VUOI AVERE INFORMAZIONI sul nostro progetto?

Compila i campi sottostanti e ti invieremo entro 1 minuto una e-mail con la brochure del progetto

Hai Qualche Richiesta Particolare?
(Lascia il tuo telefono e compila il box se vuoi più info - facoltativo)
privacy
Privacy: i dati personali comunicati con il presente modulo sono trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/03, n. 196 "Codice in materia in materia di protezione dei dati personali", e verranno utilizzati esclusivamente per l'erogazione dei servizi richiesti. Tali dati non verranno comunicati a terzi per alcun motivo.
Login Area

Salux © 2012-2013