Salux-Project.eu

Salux-Project.eu

Salux Project
Banner 2

DESPRE REFORMULAREA ALIMENTELOR

  • Obiective:

Evaluarea impactului programelor si politicilor menite sa reduca nivelul de grasimi saturate si trans, sare si zahar din alimente. Activitatea de urmarire va fi axata pe aspectele tehnice si economice ale reformularii alimentelor prin stabilirea indicatorilor de intrare,  procesare si a indicatorilor rezultati in randul IMM-urilor. Obiectivul general al acestui Pachet de Lucru va fi sprijinirea implementarii Cartei Albe a Strategiei Europene pe probleme de Sanatate legate de Nutritie, Supraponderabilitate si Obezitate.

  • Perioada de implementare: M 6 – M 18

 

  • Descrierea Pachetului de Lucru:

Activitatile acestui Pachet de Lucru vor contribui la o mai buna intelegere a problemelor legate de reducerea sarii, grasimilor trans si saturate, a  zaharului in  alimentele procesate. IMM-urilor le va fi oferita oportunitatea de a-si prezenta punctele de vedere in scris sau in mod public, la intalniri tinute in tarile participante .

O invitatie deschisa la intalnire va fi trimisa unui numar de cel putin 1000 de IMM-uri reprezentative  in tarile participante.

 

IMM-urile contactate vor fi rugate sa raspunda unui chestionar care va fi postat pe website-ul proiectului SALUX. Chestionarul va oferi raspunsuri pentru anumite lipsuri identificate in primele etape ale proiectului si va pune intrebari IMM-urilor pentru a afla :

  • Care sunt actiunile pe care le intreprind pentru a reduce nivelul de sare, zahar si grasimi saturate si trans?
  • Ce fel de probleme intampina ?
  • Care sunt potentialele implicatii ale reducerii sarii, zaharului si grasimilor saturate si trans?
  • Care sunt solutiile oferite ca alternativa sarii, zaharului si grasimilor saturate si trans?
  • Care este orizontul reducerii si/sau eliminarii  sarii, zaharului si grasimilor saturate si trans din alimente?

 

Vor fi invitati sa raspunda acestor intrebari producatorii de alimente, comerciantii, producatorii si procesatorii de grasimi saturate si trans, sare si zahar,  precum si alti reprezentanti ai industriei.

 

Proiectul SALUX va lansa o sesiune de consultare specifica cu expertii. Aceasta va colecta nu numai informatiile trimise de expertii din tarile participante in proiect, ci va fi deschisa atat expertilor din UE, cat si din afara acesteia.

 

  • Coordonatorul Pachetului de lucru si rolul sau: BOKU

In colaborare cu TECNOGRANDA, responsabil de coordonarea activitatii stiintifice pentru SALUX,  BOKU va identifica indicatorii de intrare,  procesare si de iesire in aplicarea acestor chestionare  pentru a obtine o analiza de calitate a problemelor cu care se confrunta IMM-urile.

 

BOKU va elabora apoi un model de invitatie pentru IMM-uri si va pregati un chestionar comun care va fi postat pe website-ul proiectului.

 

Aceste instrumente vor fi prezentate tuturor partenerilor pentru a fi validate.

Dupa ce vor fi validate, atat invitatia cat si chestionarul vor fi traduse in toate limbile tarilor participante in proiect, iar BOKU va colecta si traduce toate versiunile si le va trimite catre ISES pentru a fi incarcate pe website-ul SALUX. Chestionarul va fi on-line.

 

Mai mult, TECNOGRANDA si BOKU vor lansa o sesiune de consultare specifica pentru a identifica si invita  oamenii de stiinta din domeniu sa faca parte din consortiu. TECNOGRANDA si BOKU vor stabili: cum vor fi selectati acesti oameni? Cati vor fi? Care este rolul lor? Etc

 

BOKU va stabili termenul limita pentru transmiterea informatiilor colectate de parteneri, informatii rezultate in urma procesarii chestionarelor. In momentul primirii tuturor acestor informatii de catre parteneri (inclusiv informatiile proprii) si prin consultarea expertilor, BOKU va elabora un Raport comun despre urmarirea reformularii  alimentelor (in limba Engleza).

Raportul va fi prezentat partenerilor in timpul celui de-al treilea seminar in Ungaria (L30) si apoi il va disemina conform Planului de Diseminare (PL2).

  • Partenerii implicati si rolul lor: TECNOGRANDA; SFVS; CANRI; UHOH; CCFRA; IBA; TUB.LMBT; AGRO-HALL; Jata – Emona; CBHU; MTT; CODACONS; UIB; ISES

Toti partenerii vor lua parte la video conferinte pe Skype pentru a valida metodologia propusa de BOKU.

Toti partenerii vor colabora cu coordonatorul Pachetului de Lucru  oferind traducerea  invitatiei si chestionarului in limbile de origine ale tarilor lor, conform modelului furnizat.

Toti partenerii vor trimite apoi invitatia deschisa unui numar de cel putin 100 de IMM-uri din aria lor de interventie.

Prin aceasta scrisoare, partenerii vor solicita IMM-urilor sa incarce aceste chestionare pe website-ul proiectului SALUX. Fiecare partener va trebui sa monitorizeze participarea IMM-urilor invitate, astfel incat sa garanteze colectarea a minimum 67 de chestionare per partener (numarul total de chestionare colectate nu trebuie sa fie mai mic de 1000).

 

 

Informatiile obtinute din chestionarele completate vor fi procesate de partenerii proiectului urmand instructiunile oferite de BOKU si vor fi transmise coordonatorului Pachetului de Lucru respectand termenele limita.

Informatiile vor fi procesate in limba engleza. Odata ce Raportul comun va fi editat (in limba Engleza), toti partenerii proiectului il vor traduce in limba lor de origine si il vor disemina printre punctele de contact locale, asa cum este prevazut in Planul de Diseminare (Pachetul de Lucru 2).

Toti partenerii vor promova in mod corespunzator reformularea alimentelor in cadrul IMM-urilor (obiectiv specific  4).

VUOI AVERE INFORMAZIONI sul nostro progetto?

Compila i campi sottostanti e ti invieremo entro 1 minuto una e-mail con la brochure del progetto

Hai Qualche Richiesta Particolare?
(Lascia il tuo telefono e compila il box se vuoi più info - facoltativo)
privacy
Privacy: i dati personali comunicati con il presente modulo sono trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/03, n. 196 "Codice in materia in materia di protezione dei dati personali", e verranno utilizzati esclusivamente per l'erogazione dei servizi richiesti. Tali dati non verranno comunicati a terzi per alcun motivo.
Login Area

Salux © 2012-2013