Salux-Project.eu

Salux-Project.eu

Salux Project
Banner 2

Alăturaţi-vă

 

ÎNREGISTRAŢI-VĂ ACUM
E-mail
Parolă
Prenume
Nume
Sex M F
Companie
Adresă
Oraş
Regiune/Sector
Cod poştal
Ţara
Data naşterii
Funcţia la locul de muncă
Confidenţialitate: Datele cu caracter personal prezentate în acest formular sunt în conformitate cu Legea Italiană, Art. 13 din Decretul Legislativ nr. 30/06/03, Nr 196 "Codul cu privire la protecţia datelor cu caracter personal", şi vor fi utilizate exclusiv pentru furnizarea servicilor solicitate. Aceste date nu vor fi transmise către terţe părţi pentru niciun alt motiv.
Sunt de acord cu utilizarea datelor mele

VUOI AVERE INFORMAZIONI sul nostro progetto?

Compila i campi sottostanti e ti invieremo entro 1 minuto una e-mail con la brochure del progetto

Hai Qualche Richiesta Particolare?
(Lascia il tuo telefono e compila il box se vuoi più info - facoltativo)
privacy
Privacy: i dati personali comunicati con il presente modulo sono trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/03, n. 196 "Codice in materia in materia di protezione dei dati personali", e verranno utilizzati esclusivamente per l'erogazione dei servizi richiesti. Tali dati non verranno comunicati a terzi per alcun motivo.
Login Area

Salux © 2012-2013