Salux-Project.eu

Salux-Project.eu

Salux Project
Banner 2

ES informacijos koordinavimo sistema

  • Tikslas:

Įsteigti informacijos apie pakeistos sudėties maisto produktų gerinimą ir ženklinimą koordinavimo sistemą, kuri teiktų ir rinktų su tuo susijusią informaciją ir kartu sustiprintų bendradarbiavimą tarp esamų ekspertizės ir duomenų centrų.

  • Įgyvendinimo laikotarpis: M 10 – M 36

  • DP aprašymas:

Europos informacijos koordinavimo sistema, skirta žemės ūkio maisto produktų MVĮ ir vartotojams, taps pagalbine ES priemone kovojant su neužkrečiamomis ligomis. Ypatingas dėmesys bus skiriamas pakeistos sudėties maisto produktams gerinti ir vartotojams šviesti, todėl šis mechanizmas bus naudingas ir sujungs visas suinteresuotas šalis. Jis leis vartotojams sekti aktualią informaciją, sustiprins kompetentingų centrų tinklų, interneto svetainių, duomenų bazių kūrimą ir rinks informaciją projektui svarbiais klausimais.

Informacijos koordinavimo sistemos atstovai įsteigs specialų forumą, kurio metu bus peržiūrėtos ir aptartos pakeistos sudėties maisto produktams kurti skirtos iniciatyvos, strategijos ir programos; šiuo metu turimos žinios apie ryšį tarp išaugusio didelės energetinės vertės, mažo maistingumo produktų, kuriuose gausu riebalų, cukraus ir druskos suvartojimo ir sveikatos; efektyvumo ir išlaidų analizė mažinant riebalų, cukraus ir druskos kiekį gamyboje ir tai kaip vertinti ir stebėti pramonės požiūrį į šiuos pakeitimus (aktyvi kontrolė). Forumo dalyviai: dėstytojai, sveikatos ministerijų techninis personalas, maisto gamintojų atstovai, viešojo maitinimo įstaigos, profesinės asociacijos ir NVO.

Turinys bus skelbiamas informacijos koordinavimo sistemoje remiantis šiais kriterijais:

-          naujumas (ne senesnė kaip 5 metų informacija);

-          mokslinis pagrįstumas (informacija, pateikta medicinos arba mokslų srities specialistų įvertintuose leidiniuose);

-          tikslinė grupė;

-          geografinė zona.

 

Paieškos struktūra:

-          Pagrindinė struktūra bus kuriama glaudžiai bendradarbiaujant su tiriama grupe (temos, tikslinės grupės, regionai).

-          Už specifinių postruktūrių kūrimą bus atsakingas SALUX valdymo komitetas.

-          Bus sukurta lanksti navigacijos sistema.

-          Papildomos navigacijos elementai bus susieti su temomis, regionais ir tikslinėmis grupėmis, kuriuos vartotojai pasirinks atsiųsdami tam tikrą medžiagą.

-          Įdiegta gerai veikianti paieškos sistema.

-          Visos projekto kalbos. Informacija apie informacijos koordinavimo sistemos pateikiamus dokumentus, ataskaitas, pristatymus, nuorodas, skelbimus, nuotraukas, brošiūras ir lankstinukus bus pateikiama visomis projekte dalyvaujančių šalių kalbomis.

-          Diegiama skatinamoji sistema (vartotojai patys bus atsakingi už informacinės sistemos papildymą).

 

  • DP vadovas ir jo vaidmuo: ISES 

ISES bus atsakinga už informacijos koordinavimo sistemos platformos sukūrimą ir jos įtraukimą į interneto erdvę. ISES turės laikytis anksčiau nurodytų gairių apie informacijos turinį ir struktūrinę schemą (žr. pirmiau pateiktą aprašą).

 

Be to, II susitikime, vyksiančiame Paryžiuje (20 mėn.), projekto konsorciumas nustatys ir patvirtins nuostatas, kurių parneriai turės laikytis norėdami įteisinti į informacijos koordinavimo sistemą įkeliamos informacijos turinį.

ISES projekto partneriams teiks nurodymus dėl vietinės informacijos rinkimo, jos reguliaraus įkėlimo ir bendruosius tekstus, kuriuos reikės išversti į valstybinę kalbą.

ISES rūpinsis reguliariu duomenų atnaujinimu informacijos koordinavimo sistemoje net ir pasibaigus projektui.

ISES sukurs skatinimo strategiją, kuria tikslinės grupės bus motyvuojamos ieškoti rūpimos informacijos valdymo sistemoje ir dalyvauti specialiuose forumuose. Taip pat ISES, bendradarbiaudama su partneriais, telks daug pastangų, kad tikslinių grupių atstovams būtų išsiųsta bent jau 1 000 kvietimų.

Kiekvienas partneris turės paskirti atsakingą asmenį, kuris rūpinsis forumais, tvarkys ir atnaujins informacijos koordinavimo sistemos skiltį savo valstybine kalba.

ISES parengs nuoseklų veiksmų planą, skirtą informacijos koordinavimo sistemos išlaikymui, pasibaigus EK finansavimui, ir inicijuos rėmėjų paiešką, kad būtų užtikrintas papildomas finansavimo šaltinis.

  • Partneriai ir jų vaidmuo: TECNOGRANDA; VMVT; CANRI; UHOH; IBA; CCFRA; TUB.LMBT; AGRO-HALL; Jata – Emona; BOKU; CBHU; MTT; CODACONS; UIB

Kiekvienas partneris bus atsakingas už tekstų vertimus į jo valstybinę kalbą ir Informacijos koordinavimo sistemos tikrinimą bei atnaujinimą.

Projekto dalyvių informacijos koordinavimo sistemos atstovai:

• Bulgarija: CANRI

• Anglija: Campden Technology LTD

• Suomija: MTT

• Prancūzija: Agro-Hall

• Vokietija: TUB.LMBT

• Vengrija: CBHU

• Italija: Tecnogranda

• Lietuva: VMVT

• Rumunija: IBA

• Slovėnija: Jata-Emona

• Ispanija: UIB

Visi partneriai, įskaitant ISES, integruos skaitmeninę platformą savo institucijų svetainėse.

Visi partneriai laikysis ISES skatinimo programos, pasirūpindami tuo, kad kiekvienas jų išsiųstų kvietimus prisijungti prie informacijos koordinavimo sistemos bent jau 67 tiksliniams kontaktiniams subjektams.

Visis parneriai talkins ISES ieškant vietinių rėmėjų, padėsiančių išlaikyti informacijos sistemą pasibaigus EK finansavimui.

VUOI AVERE INFORMAZIONI sul nostro progetto?

Compila i campi sottostanti e ti invieremo entro 1 minuto una e-mail con la brochure del progetto

Hai Qualche Richiesta Particolare?
(Lascia il tuo telefono e compila il box se vuoi più info - facoltativo)
privacy
Privacy: i dati personali comunicati con il presente modulo sono trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/03, n. 196 "Codice in materia in materia di protezione dei dati personali", e verranno utilizzati esclusivamente per l'erogazione dei servizi richiesti. Tali dati non verranno comunicati a terzi per alcun motivo.
Login Area

Salux © 2012-2013