Salux-Project.eu

Salux-Project.eu

Salux Project
Banner 2

Apie SALUX

SALUX – TAI Europos tinklas PAKEISTOS SUDĖTIES MAISTO PRODUKTŲ kūrimui skatinti, mažinant riebalų, sočiųjų ir trans riebalų, druskos ir cukraus kiekį maisto gamyboje, BEI Techninių ir ekonominių PAKEISTOS SUDĖTIES maisto produktų kūrimo aspektų mažose ir vidutinėse įmonėse gerosios patirties nustatymas ir dalijimasis ja.

SALUX projekto tikslas – sukurti pakeistos sudėties maisto produktą ir, glaudžiai bendradarbiaujant su MVĮ, maisto pramonės asociacijomis, vartotojų asociacijomis, valstybės institucijomis ir NVO, rūpintis gyventojų mityba bei skatinti sveiką gyvenimo būdą, taip prisidedant prie ligų, kuriomis dažniausiai sergama, bei sveikatos sutrikimų mažinimo. Projekte dalyvaus 11 ES valstybių narių: Italija, Suomija, Lietuva, Bulgarija, Vokietija, Rumunija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Slovėnija, Austrija, Vengrija ir Ispanija.

 

Daugelyje ES šalių daugiau kaip pusė suaugusiųjų kenčia nuo antsvorio ar nutukimo ir bene 30 %, t. y. apie 22 mln., vaikų susiduria su ta pačia problema. Šie skaičiai kasmet padidėja iki 400 000. ES nutukimas laikomas 6 iš 7 pirmaujančių rizikos veiksnių, sukeliančių sveikatos sutrikimų. Išaugęs suvartojamų kalorijų kiekis, sėslus gyvenimo būdas ir mažėjantis fizinis aktyvumas – visi šie veiksniai drauge ir sudaro esminę problemą. ES nutukimui tenka 7 % sveikatos priežiūros išlaidų ir ši suma toliau didės. Pastaraisiais metais mitybos ir gyvenimo būdo įpročių pokyčiai bei lėtinės neužkrečiamos ligos (nutukimas, diabetas, širdies ir kraujagyslių ligos, hipertenzija) tampa vis reikšmingesne negalios ir ankstyvos mirties priežastimi, o tai papildomai apsunkina jau ir taip mokesčiais apkrautą nacionalinį sveikatos priežiūros biudžetą. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad mitybos pokyčiai stipriai veikia sveikatą tiek teigiama, tiek neigiama prasme, tad mityba iškyla kaip bene svarbiausias lėtines ligas lemiantis veiksnys.

 

SALUX projektas buvo parengtas remiantis Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomosios agentūros paskelbto kvietimo teikti paraiškas 2010 m. gairėmis, todėl jis visiškai atitinka ES strategijas dėl mitybos ir pakeistos sudėties maisto produktų gamybos. Ypatingas dėmesys šiame projekte skiriamas Europos Komisijos Baltosios knygos dėl Europos strategijos su mityba, antsvoriu ir nutukimu susijusioms sveikatos problemoms spręsti idėjai remti ir skatinti. Kartu tai yra atsakas PSO Europa, sukūrusios Pasaulinę mitybos, fizinio aktyvumo bei sveikatos strategiją ir pripažinusios vis didėjančią lėtinių neužkrečiamų ligų naštą, kvietimui visas ES valstybes nares prisijungti prie minėtosios strategijos, dalyvauti konsultacijose, skatinti ir saugoti sveikatą, mažinant ligų ir mirčių, susijusių su nesveika mityba ir fizinio aktyvumo stoka, skaičių.

 

SALUX projekto iniciatoriai suvokia, kad privataus sektoriaus atstovai gali atlikti itin svarbų vaidmenį motyvuojant vartotojus rinktis sveikesnius produktus ir gyvenimo būdą, todėl jų indėlis – tai būtinas priedas, papildysiantis valstybės politiką ir teisės aktų leidybos iniciatyvas tiek nacionaliniu, tiek visos Europos mastu. Be to, privatūs subjektai, kaip antai stambūs pramonės atstovai, dirbantys įvairiose šalyse narėse, turi plačią veiksmų galimybių erdvę, o tai leidžia jiems sukurti bendrą nuoseklų metodą, taikytiną vartotojams visoje ES. Bendradarbiaudami su maisto pramonės atstovais (nuo gamintojų iki mažmenininkų) SALUX projekto vykdytojai sieks, kad galimybė rinktis sveiką maistą būtų prieinama vartotojams visoje ES.

 

Remiantis šiais argumentais, SALUX projektas sieks: ištirti ES situaciją dėl riebalų, sočiųjų ir trans riebalų, druskos ir cukraus kiekio mažinimo maisto gamyboje bei nustatyti ir dalytis geriausiais gerosios patirties pavyzdžiais, ypatingą dėmesį skiriant mainams tarp naujųjų ES valstybių narių; skatinti pakeistos sudėties maisto produktų kūrimą MVĮ ir atlikti pagrindinių pakeistos sudėties maisto produktų kūrimo metodų išlaidų ir efektyvumo analizę; įsteigti informacijos apie sveiko maisto gamybą koordinavimo sistemą vartotojams ir MVĮ.

 

Projekto darbo planas parengtas, remiantis iškeltais tikslais, ir apima šiuos veiksmus:

  • Vietinės situacijos tyrimas, pagrįstas literatūros apie pakeistos sudėties maisto produktų kūrimą mažinant gamybai naudojamos druskos, cukraus ir riebalų kiekį teisinę ir įstatyminę bazę, su tuo susijusias technologines ir (arba) ekonomines kliūtis ir dalyvaujančių šalių kultūrines maisto vertybes.

 

  • Pakeistos sudėties maisto produktų kūrimo gerosios praktikos ir patirties nustatymas ir dalijimasis ja visoje ES, padėsiantis daugiau sužinoti apie kitose srityse pasitvirtinusius veiksmingus metodus ir perteikti visą gautą informaciją bei duomenis MVĮ, valstybių narių, naujųjų ES valstybių narių ir šalių kandidačių valdžios institucijoms ir NVO.

 

  • Tolesnių veiksmų, skirtų pakeistos sudėties maisto produktų kūrimui skatinti MVĮ, organizavimas, padėsiantis įvertinti programų ir strategijų įtaką bei įvertinti techninius ir ekonominius pakeistos sudėties maisto produktų kūrimo aspektus.
  • Visų nustatytų pakeistos sudėties maisto produkto kūrimo metodų išlaidų ir efektyvumo analizė pagal MVĮ poreikius, atliekama pasitelkus veiklos modelį, skirtą apskaičiuoti išlaidoms, susijusioms su naujų reikalavimų laikymusi, ir galima nauda MVĮ.
  • Žemės ūkio maisto produktų MVĮ ir vartotojams skirto Europos informacijos koordinavimo sistema, kuri teiktų ir rinktų atitinkamą informaciją ir sustiprintų bendradarbiavimą tarp esamų ekspertizės ir duomenų centrų, steigimas.

 

SALUX projektas paremtas sudėtinga projektų valdymo ir vertinimo schema tam, kad būtų užtikrintas sėkmingas projekto įgyvendinimas ir įtaka vietiniu bei ES lygmeniu, o informacijos sklaidos veiklos suformuotos taip, kad SALUX įgyvendinant surinkta informacija būtų atskleista kuo didesnei auditorijai.

VUOI AVERE INFORMAZIONI sul nostro progetto?

Compila i campi sottostanti e ti invieremo entro 1 minuto una e-mail con la brochure del progetto

Hai Qualche Richiesta Particolare?
(Lascia il tuo telefono e compila il box se vuoi più info - facoltativo)
privacy
Privacy: i dati personali comunicati con il presente modulo sono trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/03, n. 196 "Codice in materia in materia di protezione dei dati personali", e verranno utilizzati esclusivamente per l'erogazione dei servizi richiesti. Tali dati non verranno comunicati a terzi per alcun motivo.
Login Area

Salux © 2012-2013