Salux-Project.eu

Salux-Project.eu

Salux Project
Banner 2

EU Clearing house

  • Célok:

Clearing House (Információ gyűjtő és terjesztő honlap) létesítése az élelmiszerek reformulálásáról és jelöléséről, annak érdekében, hogy a témával kapcsolatos lényeges információk egy helyen összegyűjtve hozzáférhetők legyenek, és hogy a szakértői központok és adatbázisok közti hálózat biztosított legyen.

  • Bevezetési időtartam: M 10 – M 36

  • WP (Munkacsomag) leírása:

Az „Európai Clearing House az Agrár- és élelmiszeri KKV-k és fogyasztók számára” egy olyan eszköz, amely az EU-t a nem fertőző betegségekkel való küzdelmében kívánja támogatni. Olyan eszköz lesz, amely kiszolgálja a felhasználókat és megteremti a felhasználók közti kapcsolatot; továbbá figyelemmel kíséri a különböző élelmiszer reformulálással kapcsolatos témákat és a fogyasztói tudatosságot. A felhasználót fontos információval látja el, erősíti a már meglévő szakértői központok, honlapok és adatbázisok közötti kapcsolatot és összegyűjti azokat a pályázat témáihoz odaillő lényeges információkat.

A Clearing House teret adni egy olyan szakfórumnak, ahol alapvetően a következő témakörök áttekintésére és megvitatására lesz lehetőség: kezdeményezések, politikák és programok, amelyek az élelmiszerek reformulálását célozzák meg; aktuális ismeretek a magas energiatartalmú, tápanyagban szegény, de nagy zsír-, cukor- és sótartalmú élelmiszerek fogyasztása és egészség közötti kapcsolat összefüggéseiről; a zsír-, cukor- és sótartalomba való beavatkozás költséghatékonyságának elemzése és a hatásosság; és hogyan értékeljük és felügyeljük az ipari helyzetet (nyomon követés). A fórum résztvevői között kutatók, az Egészségügyi Minisztérium szakmai munkatársai, az élelmiszergyártás, közétkeztetés, Catering, szakmai szervezetek és a nem kormányzati intézményeket képviselők is lesznek.

A tartalmakat a dearing house-ba az alábbi kritériumok szerint töltik fel:

- 5 éven belül történt;

- Orvosi vagy szociológiai tudomány keretében, szakmailag értékelt folyóiratban validált publikáció;

- Célcsoport;

- Földrajzi terület.

 

Irányítási (Navigációs) szerkezet:

- A fő szerkezetet egy tesztcsoporttal folytatott zárt konzultáció során alakítják ki: témák, célcsoportok, régiók.

- A SALUX végrehajtó bizottság alakítja ki a specifikus al-szerkezeteket.

- Az irányítás (navigálás) flexibilis lesz.

- Az al-navigálásokat azon témákhoz, régiókhoz, és célcsoportokhoz kapcsolják hozzá, amelyeket a felhasználók választanak ki, amikor feltöltik az anyagot.

- Egy jól működő keresési rendszer.

- Minden projekt nyelven: Az információk típusa, amelyeket a Clearing house dokumentumok, jelentések, előadások, linkek, poszterek, képek, ismertetők, röplapok lefednek.

- Egy promóciós stratégia kialakítása lényeges lesz, minthogy a felhasználók maguk lesznek felelősek a Clearing house feltöltéséért.

 

  • WP (Munkacsomag) vezető és a feladatai: ISES

ISES feladata a Clearing House platform megtervezése és a web-re való felvitele. Az ISES –nek követni kell a felvitelre kerülő tartalomról már meghatározott útmutatókat és a navigációs szerkezetet (lásd felül).

Továbbá a második találkozón Párizsban (20. hónap) a projekt konzorcium meghatározza és validálja azoknak a mutatóknak a csoportját, amelyeket minden partnernek el kell fogadni azon tartalom validálására, ami a Clearing House-ba felvitelre kerül.

ISES útmutatást ad a projekt partnereknek a helyi információk gyűjtésére, hogy rendszeresen felvigyék azokat és biztosít számukra általános szövegeket, amelyeket minden projekt nyelvre le kell fordítani.

ISES felügyeli az információk rendszeres frissítését a Clearing House-ban, még a projekt befejezése után is.

ISES megtervezi a promóciós stratégiát, hogy ösztönözzék a célcsoportokat a Clearing House-ban való konzultációra és hogy vegyenek részt a Szakfórumokban. Az ISES garantálja a partnerekkel való együttműködésben, hogy legalább 1000 meghívót küldenek ki a megcélzott kapcsolatoknak.

Minden projekt partner kinevez egy felelőst a fórum vezetésére, mint moderátort és a Clearing House részleg nemzeti nyelven való naprakészen tartásáért.

ISES kidolgozza a Clearing House működésének fenntarthatósági tervét az EK pályázat vége után. Ugyancsak eljárást indít néhány szponzor kiválasztására, amelyek garantálják a további pénzalapokat.

  • Résztvevő partnerek és feladataik: TECNOGRANDA; SFVS; CANRI; UHOH; IBA; CCFRA; TUB.LMBT; AGRO-HALL; Jata – Emona; BOKU; CBHU; MTT; CODACONS; UIB

Minden partner felelős a szövegek lefordításáért a saját nyelvükön, a Clearing House ellenőrzéséért és naprakészségéért.

• Bolgár: CANRI

• Angol: Campden Technology LTD

• Finn: MTT

• Francia: Agro-Hall

• Német: TUB.LMBT

• Magyar: CBHU

• Olasz: Tecnogranda

• Litván: SFVS

• Román: IBA

• Szlovén: Jata-Emona

• Spanyol: UIB

 

Minden partner (beleértve ISES-t) integrálja a digitális platformot a saját intézménye web oldalára.

Minden partner követi az ISES promóciós stratégiáját, garantálva, hogy legalább 67 helyi célzott kapcsolatnak elküldik a meghívót a Clearing House-ban való részvételre.

Minden partner együttműködik az ISES-el a helyi szponzorok megkeresésében a Clearing House-nak az EK pályázat vége utáni fenntartására.

VUOI AVERE INFORMAZIONI sul nostro progetto?

Compila i campi sottostanti e ti invieremo entro 1 minuto una e-mail con la brochure del progetto

Hai Qualche Richiesta Particolare?
(Lascia il tuo telefono e compila il box se vuoi più info - facoltativo)
privacy
Privacy: i dati personali comunicati con il presente modulo sono trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/03, n. 196 "Codice in materia in materia di protezione dei dati personali", e verranno utilizzati esclusivamente per l'erogazione dei servizi richiesti. Tali dati non verranno comunicati a terzi per alcun motivo.
Login Area

Salux © 2012-2013