Salux-Project.eu

Salux-Project.eu

Salux Project
Banner 2

AZ ÉLELMISZER REFORMULÁLÁSRÓL

  • Célok:

A programok és politikák hatásának értékelése az élelmiszerek telített zsír- és transz zsír-, só- és cukortartalmának csökkentésére. A követés az élelmiszer reformulálás műszaki és gazdasági szempontjaira fókuszál, meghatározva az input, folyamat és output mutatókat a KKV-k között. Ez a munkacsomag támogatja a „Fehér könyv a táplálkozásra, túlsúlyra és elhízásra vonatkozó európai stratégiáról” bevezetésének elemzését viszonyítva az egészségügyi kérdésekhez.

  • Bevezetés időtartama: M 6 – M 18

 

  • WP (Munkacsomag) leírása:

A munkacsomag részt vesz annak felépítésében, hogy jobban megértsük a KKV-k kérdéseit és a fenntartásait az élelmiszerek só-, telített zsír-, transz zsír-, és cukortartalma csökkentésének vonatkozásában. A projektben résztvevő KKV-knek lehetőségük lesz a nézeteik bemutatására mind írásban, mind a résztvevő országokban tartandó nyilvános találkozókon.

Nyitott meghívók lesznek küldve a találkozóra legalább 1000 KKV képviselőinek a résztvevő országokban.

A megkeresett KKV-kat megkérjük, hogy írásban válaszoljanak a kérdőívre, amit a SALUX honlapjára teszünk fel. A kérdőív megcélozza a kulcs információ hiányokat, amelyeket a projekt korábbi szakaszában azonosítunk be és a kérdések a KKV-knak lesznek célozva, hogy megtudjuk:

- Mit tesznek a só-, telített zsír-, transz zsír- vagy cukortartalom csökkentésére?

- Milyen problémákkal néznek szembe?

- Mik a só-, telített zsír-, transz zsír- vagy cukortartalom csökkentés potenciális összefüggései?

- Mik a só-, telített zsír-, transz zsír- vagy cukortartalom csökkentésében a jelenlegi és jövőbeli alternatívák?

- Mi az időtartama a só-, telített zsír-, transz zsír- vagy cukortartalom csökkentésének és/vagy a termelővonalakon való kiküszöbölésének?

 

Élelmiszergyártókat, kereskedőket, só-, telített zsír-, transz zsír- vagy cukorgyártókat és termelőket, valamint egyéb ipari képviselőket hívunk meg, hogy visszajelzést adjanak.

 

SALUX projekt speciális konzultációt biztosít a tudományos szakemberekkel. Nemcsak a résztvevő országok szakembereitől gyűjt be véleményt, de nyitva lesz az EU és EU-n kívüli szakemberek számára is.

WP (Munkacsomag) vezető és szerepe: BOKU

A TECNOGRANDA intézettel együttműködve, a SALUX tudományos koordinálása céljából, a BOKU meghatározza az input, folyamat és output mutatókat a kérdőívekhez, hogy a KKV –k vonatkozásában a minőségi elemzést elvégezhessék.

BOKU kidolgoz egy nyitott meghívó modellt a KKV-k számára és elkészít egy közös kérdőívet, amit a SALUX honlapjára tesznek fel.

Ezeket az eszközöket elküldik a projekt partnereknek validálás céljából.

Validálás után mind a nyitott meghívót, mind a kérdőívet lefordítják a projekt minden nyelvére és a BOKU összegyűjti a lefordított változatokat és elküldi az ISES-nak a SALUX honlapra való felvitelre. A kérdőív web alapú lesz.

Továbbá a Tecnogranda és a Boku specifikus konzultációt folytat a terület tudományos szakembereinek meghatározására és meghívására, hogy csatlakozzanak a konzorciumhoz. A Tecnogranda és a Boku megállapítja: Hogyan legyenek kiválasztva? Hányan? Mi a szerepük? Stb.

BOKU megállapítja a partnerek által összegyűjtött információk leadásának határidejét, ez az a dátum, ami a feldolgozott kérdőívek alapján keletkezik. Ha minden ilyen információ beérkezik a partnerektől (beleértve a saját maguk által készített információt is) és a konzultációban résztvevő tudományos szakemberektől is, a BOKU elkészíti a közös Jelentést az élelmiszer reformulálás követéséről (angolul).

Ezt a jelentést a partnereknek a harmadik SALUX találkozón mutatják be Magyarországon (30. hónap) és aztán ismertetésre kerül, amint tervezve van a Disszeminációs tervben (WP 2 Munkacsomag 2).

  • Résztvevő partnerek és szerepük: TECNOGRANDA; SFVS; CANRI; UHOH; CCFRA; IBA; TUB.LMBT; AGRO-HALL; Jata – Emona; CBHU; MTT; CODACONS; UIB; ISES

Minden partner részt vesz a SKYPE konferenciákon a BOKU által javasolt módszertan validálása céljából.

Minden partner együttműködik a Munkacsomag vezetővel lefordítva a nyílt meghívó levelet és a kérdőíveket, a biztosított közös modellt követve.

Minden partner elküldi a nyílt meghívó levelet legalább 100 megcélzott KKV-nak a működési területen. E levélen keresztül megkérik a KKV-kat. hogy töltsék ki a SALUX honlapján lévő kérdőívet. Minden partnernek figyelni kell a meghívott KKV-k részvételét annak garantálására, hogy partnerenként legalább 67 kérdőívet töltsenek ki (az összes begyűjtött kérdőív nem lehet kevesebb, mint 1000).

A kitöltött kérdőívekből keletkező adatokat a partnerek dolgozzák fel a BOKU útmutatóját követve és megküldik a WP vezetőnek a meghatározott határidőre.

Az információkat angolul dolgozzák fel. Amint a közös jelentést megszerkesztik (angolul), minden projekt partner lefordítja a saját nyelvére és ismerteti a helyi kontaktszemélyeknek, amint tervezve van a Disszeminációs tervben (WP 2 Munkacsomag 2).  

Minden partner gondosan elősegíti az élelmiszer termékek reformulálását a KKV-k között (specifikus cél 4).

VUOI AVERE INFORMAZIONI sul nostro progetto?

Compila i campi sottostanti e ti invieremo entro 1 minuto una e-mail con la brochure del progetto

Hai Qualche Richiesta Particolare?
(Lascia il tuo telefono e compila il box se vuoi più info - facoltativo)
privacy
Privacy: i dati personali comunicati con il presente modulo sono trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/03, n. 196 "Codice in materia in materia di protezione dei dati personali", e verranno utilizzati esclusivamente per l'erogazione dei servizi richiesti. Tali dati non verranno comunicati a terzi per alcun motivo.
Login Area

Salux © 2012-2013