Salux-Project.eu

Salux-Project.eu

Salux Project
Banner 2

TYÖPAKETTI

WP1. Projektin koordinaatio

WP2. Projektin tulosten jako

WP3. Projektin arviointi

WP4. Kansallisen kontekstin analyysi

WP5. Parhaiden käytäntöjen tunnistaminen ja tietojen vaihtaminen

WP6. Elintarvikkeiden uudelleenmuokkaamisen seuranta pk-yrityksissä

WP7. Tärkeimmäksi tunnistettujen uudelleenmuokkausten kustannustehokkuusanalyysi

WP8. Eurooppalainen verkkoportaali (European Clearing House) maa- ja elintarvikesalan pk-yrityksille ja kuluttajille

VUOI AVERE INFORMAZIONI sul nostro progetto?

Compila i campi sottostanti e ti invieremo entro 1 minuto una e-mail con la brochure del progetto

Hai Qualche Richiesta Particolare?
(Lascia il tuo telefono e compila il box se vuoi più info - facoltativo)
privacy
Privacy: i dati personali comunicati con il presente modulo sono trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/03, n. 196 "Codice in materia in materia di protezione dei dati personali", e verranno utilizzati esclusivamente per l'erogazione dei servizi richiesti. Tali dati non verranno comunicati a terzi per alcun motivo.
Login Area

Salux © 2012-2013