Salux-Project.eu

Salux-Project.eu

Salux Project
Banner 2

EU:N CLEARING HOUSE

 • Tavoitteet:

Elintarvikkeiden uudelleenmuokkaamista ja pakkausmerkintöjä käsittelevän verkkoportaalin perustaminen kaiken oleellisen tiedon keräämiseksi ja jakamiseksi, ja nykyisten asiantuntijatahojen ja tietokantojen välisen verkottumisen kehittämiseksi.

 • Toteuttamisaikataulu: M 10 – M 36

 • Työpaketin kuvaus:

The European Clearing House for Agri-food SMEs and Consumers, Eurooppalainen maatalous- ja elintarvikealan verkkoportaali pk-yrityksille ja kuluttajille, on ase EU:n taistelussa ei-tarttuvia tauteja vastaan. Verkkoportaali palvelee ja yhdistää elintarvikealan toimijoita ja keskittyy elintarvikkeiden uudelleenmuokkausta ja kuluttajatietoisuutta käsitteleviin aiheisiin. Portaali tuo keskeistä tietoa käyttäjille, lisää olemassa olevien asiantuntijatahojen, verkkosivustojen ja tietokantojen verkottumista, ja kerää oleellista tietoa projektin aiheista.

Portaaliin perustetaan erityinen foorumi seuraavia aiheita koskevaa keskustelua ja arviointia varten: ruoan uudelleenmuokkaamista koskevat aloitteet, politiikkatoimenpiteet ja ohjelmat; nykyinen tieto yhteydestä terveyden ja energiatiheiden, ravintoköyhien, runsaasti rasvaa, sokeria ja suolaa sisältävien ruokien välillä; rasva-, sokeri- ja suolamääriin kohdistuvien toimien tehokkuus- ja kustannus-hyötyanalyysi; elintarvikealan asenteiden arvioiminen ja seuranta. Foorumin osallistujat voivat olla tutkijoita, sosiaali- ja terveysministeriöiden teknistä henkilökuntaa, elintarvikkeiden valmistajia, catering-alan edustajia, ammatillisia järjestöjä ja kansalaisjärjestöjä. Portaaliin ladataan sisältöä seuraavien kriteerien mukaisesti:

-          päivätty viimeisen viiden vuoden aikana;

-          hyväksytty tieteellisesti validiksi julkaisemalla lääke- tai yhteiskuntatieteiden vertaisarvioiduissa julkaisussa;

-          kohderyhmä;

-          maantieteellinen alue.

 

Portaalin rakenne ja navigaatio:

-          Pää- tai ylärakenne päätetään tiiviissä yhteistyössä testiryhmän kanssa: aiheet, kohderyhmät, maantieteelliset alueet.

-          SALUX-projektin ohjausryhmä päättää erilliset alirakenteet tai –tasot.

-          Navigointi on joustavaa.

-          Alinavigointi ohjaa aiheisiin, alueisiin ja kohderyhmiin, jotka käyttäjä valitsee sisältöä ladattaessa.

-          Hyvin toimiva hakukone.

-          Kaikki hankkeen kielet.

-          Tietolajit, joista portaalin sisältö muodostuu: asiakirjat, raportit, linkit, julisteet, kuvat, esitteet ja lehtiset.

-          Esittelystrategia on tärkeä, sillä käyttäjät ovat itse vastuussa sisällöstä ja sen lataamisesta portaaliin.

 

 • Työpaketin vetäjä vetäjän rooli: ISES

ISES vastaa portaalin alustan suunnittelemisesta ja toteuttamisesta verkkoon. ISES noudattaa yllä kuvattuja ohjeita portaaliin ladattavasta sisällöstä ja portaalin navigaatiorakenteesta.

Projektin toisessa kokouksessa Pariisissa (M 20) projektiryhmä tarkistaa ja hyväksyy indikaattorit, joita kumppaneiden tulee käyttää arvioidessaan portaaliin ladattavaa sisältöä.

ISES antaa projektin osapuolille ohjeet paikallisen sisällön säännöllisestä julkaisemisesta portaalissa. ISES myös antaa kumppaneille yhteiset tekstit, jotka on käännettävä kaikille projektissa esiintyville kielille.

ISES valvoo portaalin sisällön säännöllistä päivittämistä, myös projektin päätyttyä.

ISES suunnittelee esittelystrategian, joka kannustaa kohderyhmiä konsultoimaan portaalia ja osallistumaan foorumiin. Projektikumppaniensa kanssa yhteistyössä ISES takaa vähintään 1000 kutsun lähettämisen kohderyhmien jäsenille.

Jokainen kumppani nimittää vastuuhenkilön foorumin moderaattoriksi. Moderaattorit päivittävät portaalissa oman alueensa sisältöä kansallisella kielellään.

ISES valmistelee ylläpitosuunnitelman portaalin toiminnan varmistamiseksi Euroopan komission rahoituksen päätyttyä. Lisäksi ISES suunnittelee menetelmän lisärahoitusta varten tarvittavien tukijoiden eli sponsoreiden valitsemiseksi.

 • Osallistuvat kumppanit ja kumppanien roolit: TECNOGRANDA; SFVS; CANRI; UHOH; IBA; CCFRA; TUB.LMBT, AGRO-HALL; Jata – Emona; BOKU; CBHU; MTT; CODACONS; UIB

Jokainen kumppani vastaa tekstien kääntämisestä omalle kielelleen sekä portaalin sisällön tarkistamisesta ja päivittämisestä.

Vastaavat organisaatiot maittain:

 • Bulgaria: CANRI
 • Espanja: UIB
 • Iso-Britannia: Campden Technology LTD
 • Italia: Tecnogranda
 • Liettua: SFVS
 • Ranska: Agro-Hall
 • Romania: IBA
 • Saksa: TUB.LMBT
 • Slovenia: Jata-Emona
 • Suomi: MTT
 • Unkari: CBHU

 

Kaikki kumppanit, myös ISES, integroivat digitaalisen alustan organisaatioidensa verkkosivuistoihin.

Kaikki kumppanit noudattavat ISES:in esittelystrategiaa ja takaavat kutsuvansa portaaliin mukaan vähintään 67 kansallisesti valittua kohderyhmää tai tahoa.

Kaikki kumppanit työskentelevät yhdessä ISES:in kanssa löytääkseen paikallisia sponsoreita turvaamaan portaalin toiminnan jatkumista Euroopan komission rahoituksen päätyttyä.

VUOI AVERE INFORMAZIONI sul nostro progetto?

Compila i campi sottostanti e ti invieremo entro 1 minuto una e-mail con la brochure del progetto

Hai Qualche Richiesta Particolare?
(Lascia il tuo telefono e compila il box se vuoi più info - facoltativo)
privacy
Privacy: i dati personali comunicati con il presente modulo sono trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/03, n. 196 "Codice in materia in materia di protezione dei dati personali", e verranno utilizzati esclusivamente per l'erogazione dei servizi richiesti. Tali dati non verranno comunicati a terzi per alcun motivo.
Login Area

Salux © 2012-2013